Mycosan productanimatie

Een productfilm met een combinatie van 3d en 2d animatie over de werking van
Mycosan voetschimmelproducten.

Mycosan_1

Mycosan_3

Mycosan_2