PVS

PeopleValueSystems houdt zich bezig met een nieuw analytisch model voor
economische systemen, onder meer door landbouwprojecten waarbij data-
verzameling en -verrijking een grote rol speelt.

PVS_BC