Rendement pensioenopbouw

Pensioenopbouw is een onderwerp waar iedereen mee te maken krijgt, en dat ook
veel vragen oproept. Deze infographic voor Oxylo laat zien welke invloed rendement
heeft op de pensioenopbouw. Ik maakte ook een interactieve versie in HTML5.

RendementPensioen

Mobiele communicatie vanaf 1980

De infographic “Mobiele communicatie vanaf 1980”, een interactieve tijdlijn in 2010
gemaakt voor KPN, heeft een update gekregen.
Samenwerking met Rik van Schagen.

KPN_update

NETQ insights presentatie

Ontwerp en vormgeving van een Powerpoint-presentatie voor NETQ-insights,
op basis van hun huisstijl. Een combinatie van infographics, tekst, foto’s en
spaarzaam maar effectief gebruik van animatie.

NETQ

Enquete-applicatie

Voor het IZB ism Erik van Gameren gemaakte Enquete-applicatie (Quickscan) in Flash.
Werkwijze: Op een bijeenkomst wordt een enquete gehouden, de data worden ingevoerd en de Flash-applicatie genereert een presentatie die ter plekke met een beamer op een scherm wordt gepresenteerd. De presentatie bestaat uit grafieken die weergeven hoe de stemverhoudingen bij een bepaald onderwerp liggen, en welke onderwerpen de meest eenduidige en meest uiteenlopende uitkomsten hebben. Zo is snel te zien aan welke onderwerpen aandacht besteed kan worden, of waar veel verschil van mening over is.

IZB_2